Zapraszamy do biblioteki

Czytelnia

Już dzisiaj znajdą Państwo w czytelni w pensjonacie (a także w pokojach) książki do czytania wyłącznie na miejscu po polsku, francusku, niemiecku i angielsku, To literatura, historia, historia sztuki, nauki społeczne, filozofia i religia, świadectwa zainteresowań obecnych właścicieli Sichowa i najbliższej rodziny.

Dobór książek jest dosyć eklektyczny, ze śladami różnych poszukiwań i ale też pod wpływem darów od rodziny i przyjaciół, które są ciągle przyjmowane. Dlatego też nie możemy zapewnić, że czytelnik znajdzie w czytelni tego czego szuka ; natomiast mamy nadzieję, że każdy otwarty na nowe odkrycia nie będzie żałował czasu spędzonego na poszukiwaniach.

Projekt biblioteki

Biblioteka świadczy o tożsamości czytelników, którzy ją używają. Świat zmienił się bardzo od czasów kiedy Krzysztof i Zofia Radziwiłłowie, i ich goście, dzielili się swoimi lekturami i zainteresowaniami, po raz ostatni w sierpniu 1940 roku. Żeby ją odtworzyć jako świadectwo głęboko europejskiej kultury i własnych wartości arystokracji i ziemiaństwa regionu, klasy społecznej już nie istniejącej, a także żeby ją wzbogacić o świadectwa i dokumenty życia społecznego, kulturalnego i duchowego tego regionu Polski , powstała Rada Programowa Biblioteki Sichowskiej z udziałem naukowców różnych specjalności. Prof. Wiesław Caban ,Prof. Andrzej Friszke, Marcin Frybes, Paweł Kądziela, Marek Kunicki-Goldfinger, dr Sławomir Maj, ks. Jan Oleszko SAC, Prof. Zdzisław Pietrzyk i Jan Skórzyński zgodzili się wziąć udział w pracach Rady by nadać bibliotece kierunek i udzielić wsparcia. Będziemy dążyć żeby pierwszy zbiór był dostępny publicznie w 2013 roku. Przewiduje się także rozpoczęcie działalności wydawniczej poprzez serię Biblioteki Sichowskiej oraz organizowanie regularnych konferencji związanych z tematyką biblioteki.