Wydawnictwa biblioteki

Biblioteka w swych założeniach będzie prowadzić program wydawniczy. Działalność wydawnicza będzie układała się w różnych cyklach tematycznych.

Powstanie seria wydawnicza „Biblioteki Sichowskiej”. Jako pierwszy tom serii ma zostać wydana końcem stycznia 2013 r. praca doktorska Anny Radziwiłł „Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926-1939″.

Obecnie trwają prace nad realizacją tego projektu.