Rada programowa

Podstawowym organem struktury organizacyjnej Biblioteki Sichowskiej jest Rada Programowa. Powstała ona w 2011 roku celem pokierowania działalnością Biblioteki. W jej skład wchodzą naukowcy różnych specjalności:

prof. Wiesław Caban z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,

prof. Andrzej Friszke z Instytutu Studiów Politycznych PAN ,

Marcin Frybes współpracujący z Collegium Civitas,

Paweł Kądziela z Biblioteki Więzi,

Marek Kunicki-Goldfinger współpracujący z Muzeum w Wilanowie,

dr Sławomir Maj z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie,

ks. Jan Oleszko SAC Rektor Klasztoru na Karczówce,

prof. Zdzisław Pietrzyk z Biblioteki Jagiellońskiej,

dr Jan Skórzyński redaktor naczelny „Wolność i Solidarność”.

 

Podstawowym zadaniem Rady jest opracowanie programu działań, określanie priorytetowych spraw i tematów oraz wybór i koordynacja realizowanych przedsięwzięć w ramach przyjętego programu.

 

Działalność Rady

Pierwsze spotkanie Rady Programowej odbyło się 30 września 2011 roku. Głównym punktem niniejszego spotkania było omówienie misji tworzonej Biblioteki, przedstawienie propozycji jej inicjatyw, zaproponowanie struktur organizacyjnych oraz wyznaczenie działań na kolejny okres.

Drugie spotkanie odbyło się  5 grudnia 2011 roku. Spotkanie to dotyczyło przeprowadzenia i ustalenia działania i celu akcji społecznej nadając jej tytuł „Szkoła i Dwór – twórcze gromadzenie dokumentów życia społecznego”

Trzecie spotkanie miało miejsce 18 grudnia 2011 roku i odnosiło się do konferencji jaka ma odbyć się w Bibliotece 21-22 września 2012 roku oraz zakończenia konkursu Szkoła i Dwór…”