O bibliotece

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury

Jan Paweł II

Biblioteka Sichowska ma tradycje sięgające okresu międzywojennego. Obecnie powstała z inicjatywy wnuka Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów Stefana Dunin-Wąsowicza w odbudowanym zespole pałacowym należącym przed wojną do Krzysztofa Radziwiłła.

Odtworzenie istniejącej przed wojną biblioteki będzie zadaniem bardzo trudnym w realizacji, ale wszelkie podejmowane działania dążą do stworzenia biblioteki adekwatnej do miejsca i czasu, biblioteki łączącej w sobie styl XX wieku z naturą współczesną.

Biblioteka swoją działalność rozpoczęła w sierpniu 2010 r. otwarciem wystawy pt. „Profesorowie UJ zaproszeni do Sichowa po zwolnieniu z obozu w Sachsenhausen w 1940 roku”.

Zalążkiem gromadzonego księgozbioru jest kilka egzemplarzy pochodzących z dawnej biblioteki Krzysztofa Radziwiłła a przechowanych od czasów wojennych przez rodzinę ostatnich właścicieli.  W planowanym układzie projektowanej biblioteki pierwszym zamierzonym działem będzie „szkolnictwo”.  Następne poświecone będą między innymi gospodarce, kulturze, czy też określonym okresom i wydarzeniom historycznym.

Obecnie tworzone są liczne przedsięwzięcia, które pozwolą na  rozpoczęcie działalności samej biblioteki już w 2013 r.

Misją Biblioteki jest zgromadzenie świadectw życia społecznego i duchowego ziemiaństwa, prac o życiu ziemiaństwa oraz historii rodzin  Ziemi obejmującej od Wisły do Pilicy. Jednym z nadrzędnych zadań stawianych Bibliotece jest prowadzenie  różnorodnych inicjatyw mających na celu przeniesienie świadomości o dorobku, wartościach i duchowości poprzednich pokoleń do czasów współczesnych, inspirując, budując poczucie wartości oraz wzmacniając tożsamość. Równie ważne jest promowanie kultury i historii regionu świętokrzyskiego dając możliwość identyfikacji mieszkańców z ich małą ojczyną.

Główne inicjatywy biblioteki to:

  • Program tworzenia zbiorów – określenie zakresu i źródeł, infrastruktura i dostęp do zbiorów cyfrowych
  • Program stypendialny – badania sposobu życia, wychowania, wartości
  • Program wydawniczy i konferencyjny – seria „Biblioteki Sichowskiej”
  • Program dla szkół, studentów licencjatu dotyczący historii rodzin oraz zbierania świadectw życia społecznego i duchowego

 

Ponadto Biblioteka Sichowska będzie współpracować z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i nauki w regionie.