Nasze zbiory

Cały zbiór Biblioteki Sichowskiej zostaje podzielony na 4 działy: część główną, część regionalną, część podręczną oraz część Francuską. Zbiory w części głównej uporządkowywane są według działów Biblioteki Krzysztofa Radziwiłła, natomiast zbiory w części regionalnej, podręcznej oraz francuskiej zostaną uporządkowane w układzie dziesiętnym. Dodatkowo każda pozycja z danego  działu zostaje oznaczona odpowiadającym mu kolorem. Książki ustawiane są  alfabetycznie wg nazwisk autorów lub pierwszego słowa tytułu (w przypadku materiałów tych samych autorów). Materiały znajdujące się w części głównej i regionalnej udostępniane są  wyłącznie na miejscu natomiast wypożyczać można zbiory znajdujące się w części podręcznej i francuskiej.

Opracowywany katalog tworzony jest w trybie on-line w systemie MAK +

Zasoby Biblioteki Sichowskiej składają się z:

  • Części głównej. Gromadzone są tam dzieła naukowe, historyczne oraz literaturę piękną. Obejmują one książki z księgozbioru Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów a także książki i czasopisma, które miałyby ich zainteresowanie według pamięci wnuka Stefana Dunin-Wąsowicza i jego żony Dominiki.  W Bibliotece Radziwiłłowskiej znajduje się  kilka ocalałych książek z oryginalnej autorskiej biblioteki Krzysztofa Radziwiłła.
  • Części podręcznej. Gromadzi ona materiały popularne  oraz książki dla dzieci.
  • Części francuskiej. Gromadzone są w niej książki i czasopisma w języku francuskim.
  • Części regionalnej.  Zapoczątkowaną obecnie i docelowo gromadzącą prace i dokumenty o życiu ziemiaństwa i relacji społecznych regionu Świętokrzyskiego,

Ze względu na zawartość treściową zbiory gromadzone w Bibliotece Sichowskiej mają charakter uniwersalny, tzn. zawierają wydawnictwa z różnych dziedzin wiedzy, dla różnych grup odbiorców: książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną itp.

 

Szczegółowych informacji o zawartości i dostępności zbiorów dostarcza Katalog online.