Dom41

Biblioteka świadczy o tożsamości czytelników, którym służy. Świat zmienił się bardzo od czasów kiedy Krzysztof i Zofia Radziwiłłowie i ich goście, dzielili się swoimi lekturami i zainteresowaniami, po raz ostatni w sierpniu 1940 roku. Żeby ją odtworzyć jako świadectwo głęboko europejskiej kultury i własnych wartości arystokracji i ziemiaństwa regionu, klasy społecznej już nie istniejącej, a także żeby ją wzbogacić o świadectwa i dokumenty życia społecznego, kulturalnego i duchowego tego regionu Polski , powstała Rada Programowa Biblioteki Sichowskiej.

Naukowcy różnych specjalności zgodzili się wziąć udział w pracach Rady by nadać bibliotece kierunek i udzielić wsparcia. Wszelkie podejmowane działania mają na celu publiczne udostępnienie pierwszych zbiorów już w 2013 roku.