Kontakt

Dom i Biblioteka Sichowska
im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów

Sichów Duży 88, 28-236 Rytwiany
e-mail: marzena.boron@sichow.eu
telefon/fax: (48 15) 864 16 28 (wew. 115)
NIP: 866-16-24-457
REGON: 292875500

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydz. Gosp. KRS pod nr 0000215069 Kapitał zakładowy w wysokości 400000 PLN