Konkurs „Szkoła i dwór”

 Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwłłów oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach   przy wsparciu Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Archiwum Państwowego w Kielcach, Klasztoru na Karczówce, Biblioteki Wojewódzkiej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz czasopisma „Mówią Wieki”  pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa, Wojewody Świętokrzyskiego – Bożentyny Pałki-Koruby oraz Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Prof. Reginy Renz, przy patronacie medialnym kieleckiego oddziału Telewizji Polskiej S.A.,dziennika Echo Dnia, Radio Plus Kielce oraz Tygodnika Nadwiślańskiego ogłaszają konkurs pt.

„Szkoła i Dwór – twórcze gromadzenie dokumentów życia społecznego 1863-1989″

(pamiętniki, wypracowania, listy, fotografie, książki)

 

Instytucje wspierające

Patroni honorowi

Patroni medialni

 

Formą prac konkursowych są:

  1. Pamiątki materialne to jest:  książki charakterystyczne czytane w danym okresie, zbiory wydanych tekstów, artykułów, ale też innych przedmiotów kultury materialnej z tego okresu (gazety, czasopisma, wspomnienia, zaproszenia, zdjęcia, wypracowania szkolne, programy szkolne, podręczniki) wraz z opracowaniem wskazującym na ich pochodzenie i historię z uzasadnieniem ich znaczenia.
  2. Prace multimedialne zebrane świadectwa współczesnej „pamięci historycznej”: nagrania, filmy, wywiady pokazujące relacje zachodzące między szkołą, dworem i otoczeniem społecznym z opisem tego otoczenia i uzasadnieniem znaczenia danego świadectwa.

 

Celem konkursu jest ocalenie i przybliżenie młodemu pokoleniu mieszkającemu w regionie świętokrzyskim historii jego życia społecznego. Zgromadzone w ten sposób dokumenty i świadectwa życia społecznego umożliwią budowanie tożsamości regionu i Polski a być może staną się ciekawym źródłem inspiracji do badań naukowych w dziedzinie krajoznawstwa, historii czy nawet socjologii.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli regionu świętokrzyskiego oraz pasjonatów z kraju i zagranicy. Inicjatywa ta jest pierwszym krokiem służącym gromadzeniu zbiorów. Zebrane materiały staną się zalążkiem rozwoju Biblioteki Sichowskiej.

Harmonogram konkursu:

  • 01.03.2012 r.                 ogłoszenie konkursu
  • 01.03.2012 r.-14.01.2013 r.   rejestracja uczestników oraz składanie prac
  • 22.03.2013 r.                   rozstrzygnięcie konkursu
  • 14.04.2013 r.                    rozdanie nagród

 

Prace należy przesyłać na adres:

konkurs@sichow.eu

z podaniem w temacie maila tytułu Konkursu „Szkoła i dwór  – twórcze zbieranie dokumentów życia społecznego 1863-1989”.

lub

 Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów  Sichów Duży 88, 28-236 Rytwiany z dopiskiem „Szkoła i dwór  – twórcze zbieranie dokumentów życia społecznego 1863-1989”.

Za najlepsze zbiory wraz z opracowaniem przewidziano nagrody

Przyjęte prace zostaną włączone nieodpłatnie do zbiorów Biblioteki Sichowskiej.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Domu i Bibliotece Sichowskiej im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów; Sichów Duży 88, 28-236 Rytwiany, telefon (48 15) 8641628 (wew. 115), e-mail: konkurs@sichow.eu

Uwaga! Rozpatrywane będą wyłącznie prace nadesłane z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1 do Regulaminu Konkursu)

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (Pobierz plik)

Zapraszamy do zarejestrowania się elektronicznie bądź listownie (pobierz plik)

 

Zmiana Regulaminu Konkursu „Szkoła i Dwór – twórcze gromadzenie dokumentów życia społecznego 1863- 1989”

Na podstawie § 16 Regulaminu Konkursu „Szkoła i Dwór – twórcze gromadzenie dokumentów życia społecznego 1863 – 1989” Organizatorzy dokonują zmian postanowień Regulaminu w następujący sposób:

§ 1

§ 9 Regulaminu z następującego: Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2013 r.” otrzymuje brzmienie:

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2013 r.

§ 2

§ 14 Regulaminu z następującego: „Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  1 września 2012 r. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystego spotkania w Bibliotece Sichowskiej  w Sichowie Dużym gmina Rytwiany, Powiat Staszów w niedzielę  23 września 2012 r.” otrzymuje brzmienie:

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi  22 marca 2013 r. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystego spotkania w Bibliotece Sichowskiej  w Sichowie Dużym gmina Rytwiany, Powiat Staszów
w niedzielę  14 kwietnia 2013 r.

§ 3

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 4

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Biblioteka Sichowska będzie wdzięczna i przyjmie również wszelkie materiały i książki nieopracowane poza konkursem odpowiadające jej misji.