Archiwum miesięczne: Kwiecień 2013

Konkurs „Szkoła i Dwór” rozstrzygnięty!

 

13 kwietnia 2013 roku w Domu i Bibliotece Sichowskiej im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów w Sichowie Dużym, podczas II dnia konferencji dotyczącej problematyki edukacji i nauczania historii oraz postaci dr Anny Radziwiłł, zostały rozdane nagrody w konkursie „Szkoła i Dwór – twórcze gromadzenie dokumentów życia społecznego 1863-1989″

Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami stwierdziła, że wszystkie prace miały charakter świadectw pamięci historycznej i biorąc pod uwagę kryteria, przyznała po jednej nagrodzie II w każdej kategorii.

Pani Agata Bazak – nauczyciel w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, za pracę: NAUCZANIE RELIGII ORAZ DUSZPASTERSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W PARAFII PW. ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA W STASZOWIE W LATACH 1918 – 1939.

Pani Jolanta Chruściel – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, za pracę: SZKOŁA I DWÓR W CZARNCY – TWÓRCZE GROMADZENIE DOKUMENTÓW Z ŻYCIA SPOŁECZNEGO 1863 – 1989.

Pan Andrzej Rudkowski za pracę: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA.

Nagrodzonym gratulujemy!

Księgozbiór prof. Stanisława Frybesa i dr Anny Radziwiłł w Bibliotece Sichowskiej.

 

Wraz z nowym sezonem Biblioteka Sichowska wzbogaciła się o nowe dary. Spadkobiercy zmarłego w styczniu 2013 roku prof. Stanisława Frybesa przekazali do Biblioteki znaczną część jego księgozbioru. Do Sichowa dotarła też kolejna część księgozbioru dr Anny Radziwiłł.