Archiwum miesięczne: Wrzesień 2012

Konferencja pt. „Książki zakazane i zapomniane”

konferencja

W odniesieniu do organizowanego konkursu „Szkoła i dwór…”  4 października b.r. odbędzie się konferencja na Karczówce pod nazwą „Książki zakazane i zapomniane”. Konferencja ta adresowana jest do nauczycieli historii regionu świętokrzyskiego.

Prelegentami niniejszej konferencji będą dr Krzysztof Kopczyński oraz ks. rektor Jan Oleszko.

Temat konferencji będzie punktem wyjścia  ku odnalezieniu  metod aktywizacji młodzieży,  służące ochronie dziedzictwa kulturowego oraz ukazanie sensu gromadzenia świadectw życia społecznego.